شرکت مهندسین مشاور طرح و تزئین بنا از سال 1382 در عرصۀ ارائه خدمات مشاوره مهندسی فعال بوده است، این شرکت تاکنون بیش از 100 پروژه مطالعاتی فنی و مهندسی، طراحی، نظارت و اجراء ارائه داده است. یکی از مهمترین ویژگی های این مهندسین مشاور تمدید مستمر گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره ای از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری بوده است.

جهت تمدید این گواهینامه مشاور ملزم به رعایت چهارچوب و اصول خاصی می باشد که در طی این سال ها مشاور طرح و تزئین بنا توانسته است با موفقیت این مراحل را طی نماید. برای مشاوران طرح و تزئین بنا تراز کیفی شرکت از اهمیت خاصی برخوردار است لذا همواره با به روز نگه داشتن اطلاعات و سوابق کاری پرسنل شرکت امکان بررسی و ارزیابی کیفی خدمات را برای کارفرمایان فراهم آورده است.