درباره ما

هلدینگ اریکا شامل مهندسین مشاور ،کارخانه ،تولیدی و پیمانکاری ،متشکل از مجموعه های مهندسین مشاورآمایش منطقه ای فلات (مهندسین مشاور شهر سازی وبرنامه ریزی شهری)،شرکت ماندگار سازه داتیس (مهندسین مشاور حقوقی طراحی ،نظارت و اجراء سازمان نظام مهندسی استان تهران)،مهندسین مشاور طرح و تزیین بنا (مهندسین مشاور معماری و شهر سازی) ،اریکا(تولیدکننده ،مجری و نماینده ی پوشش های نوین ساختمان) و کارخانه سپید فام وارنا (پلی روف) تولید کننده ی پوشش های یو پی وی سی فعالیت می نمایند.ما برآنیم که به یاری همکاران و مدیران به مرجعی برای تصمیم گیری سازمان تبدیل شویم که با تیمی پژوهشی تحلیلگر، مجرب و متعهد به آرمان ها، سازمان پیشتاز در ایجاد یا شناخت و

 بکارگیری نوآوری ها و خلق ارزش در راستای ارتقای سطح رقابت پذیری بین المللی مجموعه شناخته شود. تولید کننده وارائه انواع خدمات مشاوره فنی و مهندسی در زمینه های معماری، شهرسازی، عمران، سازه، تأسیسات الکتریکی و مکانیکی و گزارشهای توجیهی فنی و اقتصادی باتوجه به آخرین دستاوردهای علمی ایران و جهان؛

تعامل زنده و پویا با مراکز و مجامع فنی – حرفه ای داخلی و جهانی، به منظور گسترش و ارتقاء دانش و تخصص در عرصه های معماری، شهرسازی، عمران و آبادانی و کاربردی کردن آن در طرح های عمرانی دولتی و غیردولتی کشور؛

توسعه کمی و کیفی سطح خدمات فنی و مهندسی تا سطحی که قابل رویت با خدمات فنی مهندسی ارائه شده در سطح کشورهای منطقه خاورمیانه بوده و قابلیت ارائه این خدمات برای خارج از کشور نیز میسر شود.

آخرین رویدادهامصاحبه با شرکت سپید فام وارنا


شرکتهای تابعه

اهم موضوعات فعالیت هلدینگ به طور خلاصه عبارت است از :سیاست گذاری و مدیریت بر شرکت ها و کارخانه های تابعه با رویکرد فوق الذکر، مدیریت طرح و سرمایه گذاری ،تاسیس شرکت های جدید با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و برنامه ریزی انجام فروش محصولات می باشد.