شرکت مهندسین مشاور ماندگار سازه داتیس از سال 1388 در عرصۀ ارائه خدمات مشاوره مهندسی فعال بوده است، این شرکت تاکنون بیش از 100 پروژه فنی و مهندسی اعم از طراحی، نظارت و اجراء ارائه داده است. یکی از مهمترین ویژگی های این مهندسین مشاور تمدید مستمر پروانه اشتغال نظام مهندسی پایه یک در رشته معماری، سازه و به صورت مشترک تأسیسات برق و مکانیک سازمان نظام مهندسی بوده است.

این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که در سیستم صدور پروانه نظام مهندسی شرکت های حقوقی موظف به طی مراحل سختگیرانه ای شده اند که این مهندسین مشاور با موفقیت این مراحل را به پایان رسانده است.

این مهندسین مشاور همیشه حق کارفرمایان دانسته که نسبت به بررسی توانایی های مشاور حساسیت داشته باشند، لذا همواره با به روز نگهداشتن اطلاعات و سوابق کاری خود و همکارانش امکان بررسی و ارزیابی کیفی خدمات را برای کارفرمایان به وجود آورده است، مضاف بر اینکه این مشاور برای کنترل کاستی های احتمالی و رفع نقص از مجموعه خود به طور خودکار همواره به ارزیابی عملکردهای زیر مجموعه خود اهتمام داشته و دارد.