شرکت اریکا (پوشش های بیرونی و داخلی ساختمان) از سال 1386 در این عرصه با کسب نمایندگی انحصاری از آسیا پینت چین فعال بوده تولیدات شرکت شامل: پوشش های گرانیتی، پوشش های ماسه سنگی، پوشش های مشابه کاشی، پوششهای روستیک، پوشش های بافت دار، پوششهای متالیک، پوششهای با خاصیت های ویژه از جمله: پوششهای ضدباکتری و قارچ، پوششهای ضد جلبک، پوششهای ضد حریق،پوششهای مقاوم در برابر مواد شیمیایی،

 پوششهای ضد ترک و انعطاف پذیر، پوششهای محافظت کننده مصالح از اثرات محیطی، پوششهای مقام در مقابل هوازدگی، پوششهی ایزوله حرارتی، پوششهای با مقاومت مناسب در مقابل خش و سایش و ... رنگهای مات، نیمه براق و براق با کیفیت و خواص متفاوت، پوششهای کف با ویژگیهای مختلف از جمله: کف های بهداشتی (ضد باکتری و قارچ)، کفهای ضد ضربه، کفتهای فانتزی، کف های سرامیکی، کفهای جذاب بخار، کفهای اپوکسی و بسیاری محصولات دیگر می باشد.